zajęcia dodatkowe

Gimnastyka korekcyjna

Celem gimnastyki korekcyjnej jest wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dzieci (wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, usunięcie dystonii mięśniowej, likwidowanie deformacji mięśniowych, rozciąganie mięśni przykurczowych, zwiększenie zakresu ruchu w stawach, zwiększenie pojemności życiowej płuc oraz wyrabianie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu).

 

Rytmika

Celem tych zajęć jest rozwój muzyczny i fizyczny dzieci oraz uczynienie młodego człowieka aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym, a także stopniowe uczenie dzieci interpretacji muzyki, wartościowania jej oraz odczuwania jej piękna.

Zajęcia rytmiczno – ruchowe są przeznaczone dla dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.

Język angielski

mgr Hanna Pukownik

Głównym celem w nauczaniu języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez „osłuchanie” i oswojenie z językiem obcym, jego melodią i strukturą oraz umożliwienie dziecku w stopniu podstawowym rozumienia i posługiwania się językiem dla celów komunikacyjnych. Przy okazji wykonywania wielu czynności ruchowych, gier dydaktycznych, zabaw sytuacyjnych, śpiewając piosenki czy powtarzając rymowanki dzieci oswajają się z brzmieniem i strukturami języka angielskiego.

Zajęcia z języka angielskiego są przeznaczone dla dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.

Logopedia

mgr Dominika Rydelska

Celem terapii logopedycznej jest wykonywanie pełnego zestawu ćwiczeń mięśni narządów mowy, ćwiczeń artykulacyjnych zmierzających do utrwalenia prawidłowej wymowy głosek, wyrabianie prawidłowego nawyku oddychania oraz wzbogacenie zasobu słownika językowego.

 Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci 4, 5 i 6 letnich.

Zumba

Paulina Geruzel

To połączenie tańca, fitnessu i zabawy.  W trakcie tańca dzieci ćwiczą nie tylko mięśnie, ale też koordynację ruchów, pracę w zespole, a nawet pamięć. Celem tych zajęć jest wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, twórczej postawy, kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała, tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym.

Koncerty muzyczne

W czasie koncertów dzieci mają okazję od poznawania różnych instrumentów, ich budowy i brzmienia, żywego uczestnictwa w koncertach: śpiewu, wyklaskiwania rytmów słuchanych utworów, tworzenia akompaniamentów bądź niekiedy ilustrowania muzyki ruchem.

Przedstawienia teatralne

Uczestnicząc w przedstawieniach dziecko może żywo reagować na to co dzieje się na scenie, uczy się kulturalnego zachowania podczas występów, przeżywa losy bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, odróżnia dobro od zła. Ponadto dziecko obcując z językiem literackim dostrzega piękno mowy ojczystej, co sprzyja rozwojowi mowy.

Wycieczki
piesze i autokarowe

Ich celem jest bezpośrednie poznawanie rzeczywistości, obserwowanie i rozwijanie ciekawości dzieci. Podczas wycieczek dzieci uczą się podporządkowywania ogólnie przyjętym zasadom, kształtują postawy prospołeczne poznając właściwe wzorce zachowań np. jak zachować się w środkach lokomocji, muzeum itp.; rozwijają wrażliwość na piękno i sztukę. Wycieczki przyczyniają się również do rozwoju mowy, myślenia, rozładowywania emocji, dostarczają pomysłów na spędzanie wolnego czasu.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content