warsztaty dla dzieci zdolnych

W warsztatach uczestniczą zdolne dzieci 5 i 6 letnie. 

Warsztaty plastyczne
"Akademia Małych Twórców"

mgr Elżbieta Jakubiak, mgr Agnieszka Kuklińska

Mają na celu kształtowanie osobowości dzieci poznawczo- aktywnych, radosnych, otwartych na świat, umiejących wyrażać emocje w twórczości plastycznej, rozbudzanie twórczej ekspresji dzieci (wyobraźni, twórczego myślenia), wywołanej bezpośrednią i pośrednią obserwacją środowiska społeczno- przyrodniczego oraz wrażeniami dostarczanymi przez utwory literackie, muzykę, ruch, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,

Warsztaty naukowe
"Klub Przedszkolnych Odkrywców"

mgr Lucyna Klimek, mgr Hanna Nowaczyk

Ich celem jest budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczenie radości odkrywania, wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, manipulowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, wzbogacenie psychiki i osobowości dziecka, ich wyobraźni, pobudzenie różnych zmysłów, wyzwalanie twórczego potencjału każdego dziecka sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi.

Warsztaty matematyczne

mgr Sylwia Orzeszyna, mgr Agnieszka Świgońska

Rozwijające u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki, doskonalące pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolności kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia, a także działania, rozbudzające ciekawość poznawczą, twórcze działanie oraz samodzielność.

Warsztaty przyrodnicze

mgr Kinga Lewińska, mgr Dominika Rydelska 

Celem tych warsztatów jest zainteresowanie dzieci otaczającym je światem, wzbogacenie ich wiedzy na temat środowiska naturalnego oraz wdrażania w nich poczucia odpowiedzialności za przyrodę. Dzięki zastosowaniu metod obserwacji i doświadczenia dzieci będą miały okazję zrozumieć wiele zjawisk przyrodniczych, a  także  wzbudzą w sobie uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content