raport z ewaluacji zewnętrznej

W dniach 6 – 14 listopada 2014 r. odbywała się w naszym przedszkolu ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez starszego wizytatora p. mgr Annę Borysiak i wizytatora p. mgr Joannę Jendykiewicz – Owczarek. Badaniem zostali objęci: dyrektor przedszkola, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, partnerzy społeczni, rodzice i dzieci. Jest nam bardzo miło Państwa poinformować, iż nasze przedszkole uzyskało najwyższe oceny (A) we wszystkich badanych obszarach. Bardzo wszystkim dziękujemy za wsparcie, zrozumienie i pomoc. Raport z ewaluacji został oficjalnie wręczony p. dyrektor mgr Annie Trepanowskiej 1 grudnia i jest też dostępny na stronie internetowej.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content