realizowane PROGRAMY I PROJEKTY

Wizja Przedszkola

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotujemy je do życia według wartości, bycia przyjaznym, pełnym godności i szacunku dla każdego człowieka i każdej kultury.

Misja Przedszkola

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez poznawanie różnorodnych form wyrazu artystycznego w celu uwrażliwienia dzieci na bogactwo świata kultury i sztuki.

Rok szkolny 2019/2020

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez poznawanie różnorodnych form wyrazu artystycznego w celu uwrażliwienia dzieci na bogactwo sztuk plastycznych (rzeźba, malarstwo, rysunek, grafika).

Rok szkolny 2020/2021

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez poznawanie różnorodnych form wyrazu artystycznego w celu uwrażliwienia dzieci na bogactwo świata muzyki (muzyka rozrywkowa, filmowa, klasyczna, ludowa).

Rok szkolny 2021/2022

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez poznawanie różnorodnych form wyrazu artystycznego w celu uwrażliwienia dzieci na bogactwo sztuki teatralnej i filmowej.

Program wychowania przedszkolnego "Samodzielne-Wszechstronne-Szczęśliwe"

realizowany we wszystkich grupach wiekowych

Program ma na celu wsparcie nauczycieli w wychowaniu dziecka samodzielnego, wszechstronnego i szczęśliwego dzięki rzetelnej, ciągle uaktualnianej wiedzy  nauczyciela z zakresu psychologii rozwojowej.

Program autorski "Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak"

realizowany we wszystkich grupach wiekowych

Program edukacyjny mający na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.

Program adaptacyjny "Maluszek idzie do przedszkola"

mgr Agnieszka Kuklińska, mgr Sylwia Orzeszyna

realizowany w grupie „Biedronek”

Program adaptacyjny „Maluszek idzie do przedszkola” został napisany z myślą o przyszłych przedszkolakach. Proponowane przez nas zajęcia adaptacyjne to spotkania, które pozwolą dzieciom łatwiej i pewniej dołączyć do przedszkolnej społeczności.

Aby zmniejszyć trudności adaptacyjne warto odpowiednio wcześnie przygotować dziecko do nowej sytuacji i stopniowo przyzwyczajać je do przebywania w nowym miejscu. Rodzice powinni wspierać dziecko już na długo przed dniem, w którym dziecko stanie na progu drzwi przedszkolnych poprzez:

– budowanie przyjaznego obrazu przedszkola,

– rozwijanie samodzielności dziecka,

– rozmowy o przedszkolu.

„Maluszek idzie do przedszkola ” to program otwarty, formy jego realizacji mogą ulegać zmianom, na skutek ewaluacji, potrzeb, oczekiwań dzieci i rodziców oraz sugestii nauczycieli.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content