Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu  

Od 6.00

Zabawy dowolne indywidualne i w małych zespołach wg zainteresowań dzieci: dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, artystyczne, tematyczne, gry stolikowe. Praca indywidualna z z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci z trudnościami i dzieci zdolne). Swobodne rozmowy z nauczycielem. Zabawy integracyjne. Podejmowanie prac porządkowych przy okazji posiłków i zabawy. Zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ruchowe. Doskonalenie umiejętności i nawyków dnia codziennego – zabiegi higieniczne.

Od 8.30

Śniadanie

Od 9.00

Zajęcia kierowane organizowane w sali przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych obszarach rozwoju wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programów opracowanych przez nauczycieli i nauczycieli specjalistów. Wycieczki, spacery, aktywność ruchowa dzieci i odkrywanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym, prace gospodarcze, ogrodowe.  spacery. Gromadzenie doświadczeń społecznych poprzez swobodną zabawę z rówieśnikami. Działania w grupach zadaniowych razem z rówieśnikami. Zabawy ruchowe. Zabiegi higieniczne.

Od 11.00

II śniadanie

Od 11.30

Odpoczynek połączony z zabawami relaksacyjnymi. Stwarzanie sytuacji rodzących zaciekawienie dzieci czytaniem. Praca indywidualna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym zabawy i terapia logopedyczna. Zabawy z zastosowaniem aktywnych metod twórczych (m.in. Klanza, Orff, B. Strauss, kodowanie, edukacja przez ruch itp.). Czynności porządkowe wynikające z pełnionych przez dzieci dyżurów. Spacery w okolice przedszkola. Doskonalenie umiejętności i nawyków dnia codziennego – zabiegi higieniczne.

Od 13.00

Obiad

Od 14.00

Gry i zabawy edukacyjne rozwijające zainteresowania dzieci w różnych sferach rozwoju. Usprawnianie motoryki podczas różnorodnych sytuacji. Praca indywidualna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci z trudnościami i dzieci zdolne). Zabawy ruchowe.

Od 15.30

Podwieczorek

Od 15.45

Własna aktywność dzieci w kącikach zainteresowań. Swobodne zabawy z rówieśnikami. Zabawy integracyjne.

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content