WSPÓŁpraca z rodzicami

Zebrania ogólne i grupowe

Cele:

 • poinformowanie rodziców o kierunku pracy przedszkola, zadaniach wychowawczych i kształcących w bieżącym roku szkolnym i wynikającej stąd roli rodziny,
 • dokonanie sprawozdania z przeprowadzonej diagnozy dzieci i poinformowanie o przyjętym kierunku pracy z dziećmi uzdolnionymi i wymagającymi pomocy wychowawczej,
 • poinformowanie o osiągnięciach i umiejętnościach dzieci zdobytych w ciągu całego roku szkolnego.

Zajęcia otwarte dla rodziców

Cele:

 • z aktywnym uczestnictwem rodziców w zajęciach,
 • umożliwiające obserwację przez rodziców umiejętności własnego dziecka.

Zajęcia adaptacyjne

Cele:

 • złagodzenie trudności związanych z adaptacją dziecka w przedszkolu,
 • wspólne zabawy, rozmowy, atrakcje przygotowane dla dzieci i ich rodziców.

Dyżury nauczycielskie

Cele:

 • umożliwienie rodzicom pozyskiwania informacji o sukcesach i kłopotach w rozwoju dziecka,
 • wyjaśnienie wszelkich nieporozumień czy wątpliwości.

Rozmowy indywidualne

Cele:

 • rozwiązywanie problemów,
 • udzielanie rad i wskazówek,
 • wymiana poglądów,
 • ujednolicenie kierunku pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Pomoc w nawiązaniu kontaktów z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

Biblioteka dla Rodziców

Cel:

 • popularyzacja ciekawej literatury pedagogicznej dotyczącej problematyki rodzinnej i wychowawczej.

Drukowanie przedszkolnego pisemka „Poradnik dla Rodziców”

 • w nim zamieszczane są ciekawe artykuły z zakresu wychowania przedszkolnego i porady.

Kąciki Grupowe dla Rodziców

Cele:

 • zamieszczanie zadań wychowawczych i kształcących, tekstów piosenek, wierszy, których aktualnie uczą się dzieci,
 • zamieszczanie  informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach,
 • eksponowanie prac plastyczno – technicznych dzieci.

Kąciki dla Rodziców

Cele:

 • przedstawianie kalendarza imprez i ważnych bieżących informacji,
 • umieszczanie informacji o przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych,
 • umieszczanie artykułów odnośnie nowości wydawniczych, ciekawych porad pedagogiczno – wychowawczych.

Współudział rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych

 • Bale karnawałowe,
 • Dziecięce serca dla Babci i Dziadka,
 • Konkursy plastyczne dla dzieci i ich rodziców,
 • Festyny Rodzinne w ogrodzie przedszkolnym,
 • Uroczystości pożegnania dzieci 6-letnich
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content